cele i efekty operacji

Celem operacji jest określenie wymiernego wkładu prac urządzeniowo-rolnych – w tym głównie scaleń gruntów – w realizację celów środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich w Polsce.

Cele szczegółowe obejmują:

  • Opracowanie ekspertyz obejmujących wypracowanie metodyki i dokonanie oceny prowadzonych prac na 8 obiektach scaleniowych z 4 województw.
  • Rozpropagowanie wyników ekspertyz poprzez przeprowadzenie ogólnopolskiego seminarium, wydanie publikacji drukowanej oraz stworzenie strony internetowej operacji.
  • Zwiększenie wiedzy społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów dotyczących możliwości wynikających z realizacji prac urządzeniowo-rolnych, do czego mogą się przyczynić wyżej wymienione działania promocyjne.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK